BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


1. nr geod. 115/42, pow. 246 m2
2. nr geod. 115/25, pow. 477 m2

Położenie Ruciane-Nida ul. Dworcowa
KW 13032

Przedmiotem sprzedaży są 2 działki budowlane które w planie zagospodarowania przestrzennego stanowią teren handlu i gastronomi

Cena sprzedaży:
135.520,00 zł +
169.290,00 zł
+ 22%VAT
67.058,20zł +
Koszt dokumentacji
600,00 zł =
372.468,20 zł

1.Działka ozn. nr geod. 115/42 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w wykonaniu uchwały nr VIII/32/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 21.03.2003 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Działka ozn. nr geod. 115/25 przeznaczona jest do sprzedaży w wykonaniu uchwały Nr XIII/80/99 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.11.1999 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3.Powyższe działki zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 115/2 na rzecz jej użytkownika wieczystego Pana Józefa Główczyńskiego. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy przed spisaniem umowy notarialnej lub może złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty roczne. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 23.06.2006 roku do dnia 14.07.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

5.Po upływie terminu wymienionego w pkt. 4 z nabywcą zostanie spisany protokół uzgodnień który będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 08:46
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2006 09:55
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2063 razy