BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.7.2015
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN-0,4 kV o dł. około 326m., w celu zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej nr 24667, na działce ewidencyjnej o nr 203 położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A, w imieniu którego działa Pan Marek Szmigiel, Instalatorstwo Energetyczne, ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 5 lut 2015 09:47
Data opublikowania: piątek, 6 lut 2015 09:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1817 razy