BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.2.2015
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej: linia energetyczna: „NIDA-TUROŚL” Etap II w miejscowości Karwica, na działkach ewidencyjnych o nr 1150/4, 179/3, 180, 181/1, 181/2, 177, na działce ewidencyjnej o nr położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 11 lut 2015 14:32
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2015 14:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1418 razy