BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 11 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
0002.2.2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 20 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie VI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2015 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na V sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2015 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o programie postępowania naprawczego Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2016.
 3. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,
  • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
  • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2015 rok:
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2015 r.
  • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej Ruciane-Nida,
  • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  • wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek MałżNiniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: czwartek, 12 lut 2015 14:59
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2015 15:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2015 10:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1296 razy