BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Karwica, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 47/7
3. Powierzchnia łączna: 546 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LIIII/37/2010 z dnia 27 maja 2010r.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku rekreacji indywidualnej.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 45 853,00 zł.
8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00014891/7
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 46 000,00 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 56 580,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 10 580,00 zł.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.02.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.
Data powstania: piątek, 13 lut 2015 08:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 mar 2015 14:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1519 razy