BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczone numerem geodezyjnym: 586, 587, 588
3. Powierzchnia łączna: 1 207 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVII/89/2005 z dnia 01.12.2005 r.
5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jako M – teren zabudowy jednorodzinnej.
6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 81 654,00 zł.
7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3
8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 90 000,00 zł.
9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 110 700,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 20 700,00 zł.
10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.02.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.
Data powstania: piątek, 13 lut 2015 08:47
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2015 08:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 mar 2015 14:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1683 razy