BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Zmiana treści SIWZ

W przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida”

Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr IGK.271.01.2015 na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida”


W związku ze zmianą treści ogłoszenia zmienia się termin składania ofert z dnia 27.02.2015 r. godz. 09:30, na dzień 02.03.2015 r. godz. 09:30.

W związku z powyższym zmienia się treść SIWZ tj.:

W Rozdziale XI w ust. 1, 2 i 6 zmienia się datę z: 27 luty 2015 r. na: 02 marzec 2015 r.

Niniejsze zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 10:20
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 10:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1578 razy