BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida
Do Zamawiającego w dniu 13 lutego 2015 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi dotyczące zapytań:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót z ostatnich 5 lat, tak aby uzyskać wartość ogółem robót nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto. Zgodnie ze SIWZ musi być wykazana co najmniej jedna robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.

Ad. 2 Tak, do zakresu wykonanych robót zalicza się sieci kanalizacji: sanitarnej i deszczowej.


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


W załączeniu treść zapytania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lut 2015 08:26
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2015 08:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2015 13:14
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1632 razy