BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod stację bazową telefonii komórkowej,
2. Położenie nieruchomości – Krzyże,
3. Numer działki – cz. 124/3
4. Numer KW – 7381
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 300 m2.
6. Czynsz dzierżawny zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 1914,60 zł + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat.
8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
10. Wysokość czynszu ulega waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.
11. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.
Data powstania: piątek, 20 lut 2015 08:44
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1221 razy