BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod kioski handlowe,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 229/308
4. Numer KW – 12411
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 9 m2, 11 m2, 12 m2, 13 m2, 15 m2, 15,5 m2.
6. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.
Data powstania: piątek, 20 lut 2015 09:12
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 14:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1367 razy