BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą sprzętu / artykułów gospodarstwa domowego


Ruciane-Nida, dn. 23 / 02 / 2015r.

PF.042.1.2015
Lp. 4.


Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą sprzętu / artykułów gospodarstwa domowego

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu / artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznawanie atrakcji turystycznych regionu” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez ASTRA SPRZĘT AUDIO-VIDEO-AGD Marek Komosiński, Pisz – o wartości cz. 1 (dot. sprzętu AGD) – 1 650,00zł brutto oraz MIG Import-Eksport Głowacki Sp. j., Białystok O/Ełk (dot. artykułów gospodarstwa domowego) – o wartości cz. 2 – 1 001,75zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: są to oferty najkorzystniejsze cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).

Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Z poważaniem
Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 08:32
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 08:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 mar 2015 11:53
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1514 razy