BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawę 2szt. tablic o wym. 1,80m x 1,00m

Ruciane-Nida, dn. 23 / 02 / 2015r.
PF.042.1.2015
Lp. 2


Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawę 2szt. tablic o wym. 1,80m x 1,00m

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą 2szt. tablic o wym. 1,80m x 1,00m na potrzeby projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce w sprzęt i meble kuchenne oraz zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz drogowskazów ułatwiających poznawanie atrakcji turystycznych regionu” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Agencję Fotograficzno-Reklamową "MAZURY", Pisz – o wartości 1 600,00zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 08:34
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 08:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 mar 2015 11:53
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1359 razy