BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.1.2015
Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmianami), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota, mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wnieść uwagi przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 13:20
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 13:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:36
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1390 razy