BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2015.199), uchwały Nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r., uchwały Nr XXXV/224/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz uchwały Nr XXI/38/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. wsi Karwica – kompleks V,
2. wsi Wygryny – Borek,
3. części miasta Ruciane-Nida - ul. Cicha
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 9 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów 4 pok. nr 3 w godz. pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, w sali konferencyjnej o godzinach odpowiednio:
1. wieś Karwica – kompleks V o godz. 10.00,
2. wieś Wygryny – Borek o godz. 11.00,
3. część miasta Ruciane-Nida – ul. Cicha o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 18. pkt 3) do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku włącznie.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński
Data powstania: czwartek, 26 lut 2015 11:08
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2015 12:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:21
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1732 razy