BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 13/2,
-Numer KW – brak
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1020 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,08 zł/m2 brutto rocznie.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
2.Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następny rok do 31 marca.
4.Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5.O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 30 czerwca 2006 r. do dnia 21 lipca 2006 r.
Data powstania: piątek, 30 cze 2006 11:36
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: niedziela, 23 lip 2006 17:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2079 razy