BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wojnowo i Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 12.02.2015 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 9 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Instalacyjno-Budowlany „DARIO” Dariusz Krasicki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz, za łączną cenę 277.980,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i okres gwarancji jakości uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 8 ofert spełniających wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 602.926,62 zł) x 100 x 95% = 43,81 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 48,81 pkt

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A., ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 446.797,50 zł) x 100 x 95% = 59,11 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(36 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 3,00 pkt
Razem: 62,11 pkt

Oferta nr 3 - Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki, ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 368.226,98 zł) x 100 x 95% = 71,73 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(36 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 3,00 pkt
Razem: 74,73 pkt

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy, ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 434.184,65 zł) x 100 x 95% = 60,83 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 65,83 pkt

Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 433.555,80 zł) x 100 x 95% = 60,92 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(48 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 4,00 pkt
Razem: 64,92 pkt

Oferta nr 6 - Zakład Instalacyjno-Budowlany „DARIO” Dariusz Krasicki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 277.980,00 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 100,00 pkt

Oferta nr 7 - SANPROD Sp. z o. o., ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 377.745,35 zł) x 100 x 95% = 69,91 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 74,91 pkt

Oferta nr 8 - Zakład Instalacyjny s.c. T. i M. Smolińscy, Giełczyn, ul. Górzysta 10, 18-400 Łomża
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 393.328,15 zł) x 100 x 95% = 67,15 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(48 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 4,00 pkt
Razem: 71,15 pkt

Oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(277.980,00 zł : 524.442,97 zł) x 100 x 95% = 50,36 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 55,36 pkt
Data powstania: piątek, 6 mar 2015 10:38
Data opublikowania: piątek, 6 mar 2015 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1823 razy