BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod garaż,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 192/348
4. Numer KW – 22377
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 10 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,52 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 03 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r.
Data powstania: piątek, 3 kwi 2015 08:49
Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2015 11:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2015 21:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1549 razy