BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą 4szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”.

Ruciane-Nida, dn. 01 / 04 / 2015r.
PF.042.10.2014
Lp. 8

Informacja o wyborze oferty na wykonanie wraz z dostawą
4szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida”.


Zamawiający:
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie wraz z dostawą 4szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Czmuda Sp. z.o.o., Warszawa o wartości 910,20zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Do wykonawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Kryterium wyboru była cena.
Informuję, że zakup jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: czwartek, 2 kwi 2015 08:33
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2015 09:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2015 14:12
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1500 razy