BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wzrost zabezpieczenia Gminy Ruciane-Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia”
Ruciane-Nida, dn. 14/04/2015r.
PF.042.4.2013.KS
Lp. 9

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wzrost zabezpieczenia Gminy Ruciane-Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia”.


Zamawiający:
Gmina Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wzrost zabezpieczenia Gminy Ruciane-Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez MaxFinanse Sp. z.o.o., Olecko o wartości 1 722,00zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Do wykonawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Kryterium wyboru była cena.
Dziękuję za złożone oferty.


Z poważaniem

Piotr Ryszard Feliński
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Data powstania: wtorek, 14 kwi 2015 10:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 22 kwi 2015 10:01
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1172 razy