BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.24.2015
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV Pisz - Ruciane-Nida na działkach ewidencyjnych o nr 1/4, 91, 104, 105, 109 w miejscowości Głodowo, obręb geodezyjny Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której jako pełnomocnik działa TJAN Electric Jan Tokarski, ul. Żółtki 43
16-070 Choroszcz.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 16 kwi 2015 12:55
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2015 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 maj 2015 15:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1565 razy