BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Ruciane – Nida, dn. 24 / 04 / 2015r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA CATERING


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Niniejszym informuję, że Beneficjent zdecydował o wyborze oferty złożonej przez M.P. INVETSMENT Monika i Piotr Tomkowscy s.c., ul. Jana Pawła II nr 3, 11-730 Mikołajki, o wartości 500,00zł. Uzasadnienie: jest to jedyna oferta.Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik– Kierownik projektu
Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 07:50
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 08:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 maj 2015 15:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1146 razy