BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wejsuny, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 118/5
3. Powierzchnia łączna: 3174 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr VII/30/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 63 800 zł.
8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00015492/7
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 90 000 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 110 700 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 20 700,00 zł.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2015 r. do 21.05.2015 r.
Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:09
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 maj 2015 07:31
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1397 razy