BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 146/4
3. Powierzchnia działki: 242 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00024849/1
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym nr 5, składający się z jednej izby o powierzchni użytkowej 6,9 m2: pokoju z aneksem kuchennym wraz z pomieszczeniami przynależnymi: pokój o powierzchni użytkowej 12,4 m2 oraz pomieszczenie piwnicy o powierzchni 6,9 m2, a także z udziałem 94/1000 w prawie własności działki gruntowej o nr 146/4 o powierzchni 242 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Aleja Wczasów, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 29 kwietnia 2015 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
7. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 28 400,00 zł
W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 2 840,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 5 680,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2015 roku do dnia 04.06.2015 roku.
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 10:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2015 12:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1333 razy