BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny m. Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 192/256
3. Powierzchnia łączna: 66 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: użytkownika wieczystego działki nr 192/268, m. Ruciane-Nida, użytkownika wieczystego działki nr 244, m. Ruciane-Nida, właściciela działki nr 192/269, m. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 3143/3, m. Ruciane-Nida,
w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr VIII/50/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczone jako 20 P – składy, magazyny, produkcja
6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 500,00 zł.
7. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00022377/7
8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 5 000 zł.
9. Cena sprzedaży brutto wyniesie 6 150,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 150,00 zł.
10. Przetarg ograniczony jest do: użytkownika wieczystego działki nr 192/268, m. Ruciane-Nida, użytkownika wieczystego działki nr 244, m. Ruciane-Nida, właściciela działki nr 192/269, m. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 3143/3, m. Ruciane-Nida.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2015 r. do 4.06.2015 r.
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 10:45
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2015 12:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1846 razy