BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 229/8
3. Powierzchnia działki: 650 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00012012/8
5. Przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 53, usytuowany na III piętrze budynku wielorodzinnego nr 4 w Rucianem-Nidzie, przy ul. Kwiatowej 4, o pow. użytkowej 63,88 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,34 m2, wraz z ustanowionym użytkowaniem wieczystym na okres 99 lat udziału wielkości 6388/245580 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 229/8, o powierzchni 650 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida
6. Wartość rynkowa niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 53 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 83 100,00 zł, w tym lokal – 81 643,00 (85,25 %) i udział w gruncie –
1 457,00 (1,75 %)
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 29 kwietnia 2015 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2015 roku do dnia 04.06.2015 roku.
Data powstania: piątek, 15 maj 2015 11:05
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2015 08:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2015 12:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1578 razy