BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 73143 - 2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70879 - 2015 data 18.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, fax. 087 4254456.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: a) część 1 - trasa nr 1 (Iznota - Nowy Most - Ukta - Zameczek - Ukta) długość trasy w obie strony - 45 km, liczba dzieci dowożonych - 14.
W ogłoszeniu powinno być: a) część 1 - trasa nr 1 (Iznota - Nowy Most - Ukta - Zameczek - Ukta) długość trasy w obie strony - 45 km, liczba dzieci dowożonych - 14, dowożonych w różnych godzinach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2015 godzina 09:30, Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (Sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 09:30, Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pokój nr 15 (Sekretariat).
Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 07:59
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 09:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 maj 2015 10:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1409 razy