BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 192/277
3. Powierzchnia łączna: 512 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr VII/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
5. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem, składającym się z pomieszczenia po byłej hydroforni oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej o powierzchni użytkowej 85,70 m2
6. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 12 W – tereny związane z urządzeniami wodociągów.
7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 36 700 zł.
8. Ujawnione są w księdze wieczystej OL1P/00020644/6
9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 61 000 zł.
10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 75 030 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 14 030 zł.
11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.05.2015 r. do 12.04.2015 r.
Data powstania: piątek, 22 maj 2015 13:28
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 cze 2015 09:25
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1305 razy