BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 28 / 05 / 2015 r.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Mikołajki
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

WJM.09.2015

OBWIESZCZENIE
Działając w trybie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 1235 z 2013 roku ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn.
„Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

Zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr IX / 56 / 2015 z dnia 27 / 05 / 2015r.

Z treścią dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz podsumowaniem z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 55 ustęp 3 cytowanej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Ponadto przyjęty dokument „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” oraz podsumowanie z uzasadnieniem umieszczone są w Biuletynach Informacji Publicznej następujących samorządów: Gminy Mikołajki, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Ryn, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego.
Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 6 w/w ustawy, dane o przyjętym dokumencie umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Piotr Jakubowski
Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 10:32
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2015 10:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:22
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1592 razy