BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 18.05.2015 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na:
- część I – 2 oferty, - część II – 4 oferty, - część III – 2 oferty, - część IV – 3 oferty.

Wybrano oferty Wykonawców:
- na część I: Zakładu Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105A, 12-220 Ruciane-Nida, za cenę brutto – 2,95 zł/km,
- na część II: AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, cena oferty – 2,00 zł/km,
- na część IIII: Zakładu Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida za cenę brutto – 4,75 zł/km,
- na część IV: AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, cena oferty – 1,80 zł/km.
Oferty Wykonawców spełniają wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów (cena i wiek pojazdu/ów) uzyskały najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywają przetarg jako najkorzystniejsze złożone oferty.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi zamawiającego:
Na część I
Oferta nr 1
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,95 zł : 7,56 zł) x 100 x 95% = 37,07 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 7 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt Razem: 42,07 pkt
Oferta nr 2
Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105A, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,95 zł : 2,95 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 10 lat ) x 100 x 5% = 3,50 pkt Razem: 98,50 pkt

Na część II
Oferta nr 1
AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,00 zł : 2,00 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 13 lat ) x 100 x 5% = 2,69 pkt Razem: 97,69 pkt
Oferta nr 2
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,00 zł : 6,44 zł) x 100 x 95% = 29,50 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 7 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt Razem: 34,50 pkt
Oferta nr 3
Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,00 zł : 2,90 zł) x 100 x 95% = 65,52 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 15,5 lat ) x 100 x 5% = 2,26 pkt Razem: 67,78 pkt
Oferta nr 4
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(2,00 zł : 2,11 zł) x 100 x 95% = 90,05 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 26 lat ) x 100 x 5% = 1,35 pkt Razem: 91,40 pkt

Na część III
Oferta nr 1
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(4,75 zł : 14,04 zł) x 100 x 95% = 32,14 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 7 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt Razem: 37,14 pkt
Oferta nr 2
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(4,75 zł : 4,75 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 13 lat ) x 100 x 5% = 2,69 pkt Razem: 97,69 pkt

Na część IV
Oferta nr 1
AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,80 zł : 1,80 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 9 lat ) x 100 x 5% = 3,89 pkt Razem: 98,89 pkt
Oferta nr 2
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,80 zł : 6,44 zł) x 100 x 95% = 26,55 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 7 lat ) x 100 x 5% = 5,00 pkt Razem: 31,55 pkt
Oferta nr 3
Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida,
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1,80 zł : 1,83 zł) x 100 x 95% = 93,44 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(7 lat : 10,5 lat ) x 100 x 5% = 3,33 pkt Razem: 96,77 pkt
Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 12:03
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2015 13:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 cze 2015 12:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1709 razy