BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zapraszenie do udziału w badaniu jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy

Ruciane-Nida 22.06.2015r.

 

PF.042.16.2014

 

Szanowny Pan/Pani

Prezes/Przewodniczący(a)

Stowarzyszenia / Fundacji

 

 

Szanowni Państwo,

 

Gmina Ruciane - Nida w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobieta na PLUS w Rucianem – Nidzie (Lider projektu), Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie, Gminą Miejską Kętrzyn, od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Współpraca to podstawa!” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer umowy POKL.05.04.02-00-G50/13-00.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie warmińsko – mazurskim poprzez wdrożenie Programu Współpracy wg. Modelu Współpracy w Gminie Miejskiej Kętrzyn i Gminie Ruciane – Nida. W ramach projektu w Gminach Ruciane-Nida i Kętrzyn został opracowany „Lokalny Indeks Jakości Oceny Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz „Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych gminie Ruciane-Nida”.

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają jej rozwój. Podobne badanie było prowadzone w trakcie realizacji, ale w związku z zakończeniem projektu z dniem 30 czerwca 2015 r. chcemy poznać obecnie Państwa opinie. W załączeniu przesyłam ankietę, która umożliwi poznanie skali rozwoju współpracy i ułatwi rozpoznanie występujących nadal barier i problemów, także zbada zaistniałe zmiany. Ankietę prosimy wysłać na adres: wspolpraca542@gmail.com lub złożyć w Biurze projektu – 12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7 oraz w pok. nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida do dnia 30 czerwca 2015 r. Ankieta jest również dostępna do pobrania ze stron internetowych www.ruciane-nida.pl, www.wspolpracatopodstawa.pl, www.kobietanaplus.pl.

 

Osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Kierownik projektu Pani Barbara Elżbieta Wyłudek – telefon 726 802 862 oraz Koordynator Partnera 1 – Pan Karol Syta - telefon (087) 425 44 36.

 

Z poważaniem

 

Piotr Ryszard Feliński

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

Pliki do pobrania:

  • Ankieta Data dodania: 23 cze 2015 07:10
Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 07:05
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 07:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lip 2015 09:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Karol Syta
Artykuł był czytany: 1166 razy