BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

IGN.6840.23.2015                                                                                                                                 Ruciane-Nida, dnia 10.07.2015r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ukta, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 98
 3. Powierzchnia łączna: 239 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ozn. nr geod. 98, o pow. 239 m2, położona w Ukcie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00013285/9, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr X/73/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów oznaczona jako PsV – pastwiska trwałe.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 2 100,00 zł
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013285/9.
 8. Cena sprzedaży netto wynosi 3 000,00 zł.
 9. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2015 09:33
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2015 09:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 wrz 2015 14:19
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1652 razy