BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

1.  Opis nieruchomości – teren pod kontenery,

2.  Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida, Ukta,

3.  Numer działki – cz. 229/11, cz. 230/4, cz. 192/348, cz. 192/289, cz. 192/320, cz. 197/1, cz. 206/25, cz. 241/6, cz. 229/308, cz. 161/1, cz. 79/6, Ukta - cz.192

4.  Numer KW – (KW OL1P/00013038/3, 24209, 22377, OL1P/00035461/7, 12965, OL1P/00012960/8, OL1P/00012411/5, 14781, OL1P/00013031/4, OL1P/00013285/9)

5.  Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 26 m2.

6.  Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.

7.  Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

8.  Ww. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, pas drogowy lub nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego.      

9.  Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.

10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.

11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.

12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 17 lipca 2015 r. do dnia 07 sierpnia 2015 r.

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 07:43
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 11:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 08:56
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1343 razy