BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, iż w dniu 27 lipca 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 189912-2015 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 11 sierpnia 2015 r. godz. 09:30.

 Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21

W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Iloną Makowiecką – Inspektorem Referatu IGK w UMiG – tel.. 087 425 44 38

W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – Inspektorem Referatu IGK w UMiG – tel. 087 425 44 38

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2015 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 12:38
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2015 11:56
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1617 razy