BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.47.2015

Ruciane-Nida, dn. 29 lipca 2015r.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013 r. poz. 267 wraz z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz.199 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewidencyjnym 160 w miejscowości Majdan, obręb geodezyjny Wojnowo, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest Orange Polska S.A., w imieniu której jako pełnomocnik działa Net Works! Sp. z o.o. Pan Tomasz Grudziński, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8
oo – 14oo).

 

Data powstania: środa, 29 lip 2015 12:22
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2015 12:24
Data przejścia do archiwum: sobota, 15 sie 2015 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1216 razy