BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 i 2 DO TREŚCI SIWZ

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie

 

Do Zamawiającego w dniu 3 i 4 sierpnia 2015 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

 Ad 1. Zasyp wykopów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym pkt 8.2 Montaż przewodów – str. 7.

 

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

 Ad 1. Dopuszcza się zastosowanie zasuwy wodociągowej DN 150, PN 16 z miękkim uszczelnieniem wykonanej z żeliwa sferoidalnego innego producenta pod warunkiem, że wyrób posiada odpowiednie dokumenty: dopuszczające wyrób do obrotu na terenie UE, stosowania przy budowie sieci wodociągowych i kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi.

Ad 2. Dopuszcza się zastosowanie zasuwy do ścieków DN 80, PN 16 z miękkim uszczelnieniem wykonanej z żeliwa sferoidalnego innego producenta pod warunkiem, że wyrób posiada odpowiednie dokumenty: dopuszczające wyrób do obrotu na terenie UE, stosowania przy budowie sieci kanalizacji sanitarnych.

Ad 3. Dopuszcza się zastosowanie zaworu kulowego DN 150, PN 10 z żeliwa sferoidalnego innego producenta pod warunkiem, że wyrób posiada odpowiednie dokumenty: dopuszczające wyrób do obrotu na terenie UE, stosowania przy budowie sieci kanalizacji sanitarnych.

Ad 4. Studnia z kręgów betonowych B45, kręgi łączone na zaprawę.

Ad 5. Rura stalowa:

            DN 150 o średnicy zewnętrznej 168,3 mm i grubości ścianki 4,5 mm

            DN 250 o średnicy zewnętrznej 273 mm i grubości ścianki 6,3 mm

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu treści zapytań.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 sie 2015 13:31
Data opublikowania: środa, 5 sie 2015 21:35
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2015 11:56
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1536 razy