BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o opracowaniu projektu dokumentu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2015 – 2032 oraz wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się poprzez stronę internetową Gminy w BIP oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, gdzie wyłożona jest do wglądu w pokoju nr 22.

Do projektu dokumentu mogą być składane wnioski w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 28.08.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę/ i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 sie 2015 07:35
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2015 07:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 wrz 2015 08:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1546 razy