BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 12 sierpnia 2015 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi:

 

Odpowiedzi na zapytanie:

 

Ad. 1 Dopuszczamy możliwość zapewnienia przez Wykonawcę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności przynajmniej 1100 l z umieszczoną na nich informacją o rodzaju gromadzonych odpadów. Napisy i oznaczenia znajdujące się na pojemnikach powinny być wówczas w odpowiednich kolorach stosownie do frakcji na jaką są przeznaczone.

 

Ad. 2 W pkt 15 OPZ dopuszcza się możliwość dostarczenia grafików odbioru odpadów właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w terminie 14 dni od daty zaakceptowania harmonogramów przez Zamawiającego.

 

 Ad. 3 W pkt 12 lit. b ppkt 2) Odbiór popiołu z palenisk domowych będzie odbywał się od 1 października 2015 r. do końca okresu obowiązywania umowy.

 

 Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

W załączeniu treść zapytania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 sie 2015 10:47
Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2015 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 sie 2015 10:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1399 razy