BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/8
 3. Powierzchnia łączna: 1350 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 17/8, o pow. 1350 m2, położona w Rucianem-Nidzie w części Dybówek II, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OL1P/00013030/7, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/130/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
 5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 8 MN, MP – tereny zabudowy mieszkaniowej lub przy połączeniu trzech działek zabudowy pensjonatowej.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 40 600,00 zł
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013030/7.
 8. Cena sprzedaży netto wynosi 74 500,00 zł.
 9. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT.
 10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 sierpnia 2015 r. do 4 września 2015 r.
Data powstania: piątek, 14 sie 2015 11:03
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2015 11:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2015 12:54
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1452 razy