BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 07.08.2015 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła 1 oferta.

Wybrano ofertę Wykonawcy: REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o., Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, za łączną cenę brutto – 268.704,00 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i termin płatności uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn  

Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):

(268.704,00 zł : 268.704,00 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt

Liczba punków w kryterium (termin płatności - 5%):

(30 dni : 30 dni) x 100 x 5% = 5,00 pkt

Razem: 100,00 pkt

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2015 11:17
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2015 11:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sie 2015 07:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1335 razy