BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Dworcowej w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 27.07.2015 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 15 ofert.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity, za łączną cenę 81 927,20 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i okres gwarancji jakości uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 9 ofert spełniających wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1 - INSA IZBICKO Andreas Schmieja, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 130.943,76 zł) x 100 x 95% = 59,47 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 63,64 pkt
 
Oferta nr 3 - MASZ-BUD Kudyk, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 92.231,55 zł) x 100 x 95% = 84,43 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 88,60 pkt
 
Oferta nr 5 - DSE - Produkcja Handel Usługi Robert Wołosiewicz, Porosły 108, 16-070 Choroszcz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 202.386,45 zł) x 100 x 95% = 38,48 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(36 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 2,50 pkt
Razem: 40,98 pkt
 
Oferta nr 6 - „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 81.967,20 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 99,17 pkt
 
Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 186.756,94 zł) x 100 x 95% = 41,70 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 45,87 pkt
 
Oferta nr 8 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o., Dębno 190, 32-852 Dębno
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 114.390,0 zł) x 100 x 95% = 68,07 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 72,24 pkt
 
Oferta nr 12 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o. o., ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
81.967,20 zł : 106.256,74 zł) x 100 x 95% = 73,28 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(36 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 2,50 pkt
Razem: 75,78 pkt
 
Oferta nr 13 - Zakład Usługowy „EKO-WOD” Michał Czarnecki, ul. Wilanowska 21, 11-400 Kętrzyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 88.487,54 zł) x 100 x 95% = 88,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(72 m-ce : 72 m-ce) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 93,00 pkt
 
Oferta nr 14 – „MASZ-BUD” Piotr Chmielewski, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 86.961,00 zł) x 100 x 95% = 89,54 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(50 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 3,47 pkt
Razem: 93,01 pkt
 
Oferta nr 15 - SANTECHNIKA Przemysław Poślednik, ul. Partyzantów 1, 19-200 Grajewo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(81.967,20 zł : 138.164,14 zł) x 100 x 95% = 56,36 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 72 m-ce) x 100 x 5% = 4,17 pkt
Razem: 60,53 pkt
 
Pięciu Wykonawców składających ofertę na wykonanie zamówienia zostało wykluczonych, a oferty odrzucone z postępowania przetargowego.
 
 
Data powstania: wtorek, 18 sie 2015 10:13
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2015 12:53
Data przejścia do archiwum: środa, 26 sie 2015 09:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1497 razy