BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.48.2015

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na
budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nN-0,4kV,budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV na działkach ewidencyjnych o nr 55, 3121/2, 3121/3, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa Mirosław Rutkowski, B.P.E. „El-Prima ”ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8
oo – 14oo).

Data powstania: piątek, 21 sie 2015 09:42
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2015 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 wrz 2015 11:10
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1364 razy