BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 01 września 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 225326-2015 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert – 16 września 2015 r. godz. 09:30.

 

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21

W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem Arturem Chudzik – Kierownikiem Referatu IGK UMiG – tel. 087 425 44 38.

W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 38

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 wrz 2015 11:12
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2015 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 wrz 2015 07:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1536 razy