BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.48.2015

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nN-0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa złącza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV na działkach ewidencyjnych o nr 55, 3121/2, 3121/3, położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której jako pełnomocnik działa B.P.E. „El-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Utrata 2C/28, 16-400 Suwałki, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Powiatu Piskiego w Piszu oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku.

Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2015 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2015 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 wrz 2015 09:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1521 razy