BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

    1.   Opis nieruchomości – teren pod drogę, teren komunikacji.

 1. Położenie nieruchomości – Krzyże.
 2. Numer działki – 95.
 3. Numer KW – 13629.
 4. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 800 m2.
 5. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 6. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 32 lat.
 7. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  
 8. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 10. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 11. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r.
Data powstania: piątek, 4 wrz 2015 10:17
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2015 09:57
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2015 09:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1425 razy