BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 18 sierpnia – 18 września 2015 roku (z możliwością składania uwag do dnia 14 października br.), projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida zostaje przerwane. Burmistrz w dniu 3 września br. otrzymał zawiadomienie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, w wyniku którego zaszła konieczność zmiany projektu studium. W związku z powyższym po zmianie projektu, nastąpi ponowne wyłożenie wraz z debatą publiczną. O nowym terminie wyłożenie i debaty publicznej zainteresowani zostaną zawiadomieni w drodze ogłoszenia.  

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2015 08:55
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2015 08:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2015 12:08
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1443 razy