BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )

Nr geod. 226/47, Pow. m2 1.312 m2,
Położenie Ruciane-Nida ul. Kasztanowa
KW 12965
Cena 45.540,00 złPrzedmiotem sprzedaży jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLI/20/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 27.04.2006 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony wyłoni nabywcę i cenę sprzedaży działki. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od 10.08.2006 roku do dnia 31.08.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: czwartek, 10 sie 2006 09:15
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2006 08:29
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1867 razy