BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST OBSŁUGA BIEŻĄCA DWÓCH KOTŁÓW C.O. W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016 W KOTŁOWNIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UKCIE

Ukta, dn. 15.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA W UKCIE

zaprasza do złożenia ofert

PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST OBSŁUGA BIEŻĄCA DWÓCH KOTŁÓW C.O. W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016 W KOTŁOWNIACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UKCIE

Miejsce i termin składania ofert:

 

Szkoła Podstawowa w Ukcie do 30 września 2015 r.

do godz.1200

 

Otwarcie ofert –30 września 2015 r. godz. 1400.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie tel. 0874257290.

 

Zapytanie o cenę

 

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert .

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa bieżąca dwóch kotłów c.o. w sezonie grzewczym w 2015/2016 w kotłowniach Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić napis „Obsługa kotłowni”.

Do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto cyfrowo oraz słownie za 1 miesiąc pracy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 30 września 2015 r.do godz. 1200

Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz.1400

 

ZASADY OCENY OFERTY

Cena oferenta. – 100%

 

 

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2015 07:33
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1386 razy