BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

sprzedaż wraz z dostawą węgla kamiennego orzech, kostka gatunek I do Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Ukta, dn. 16.09.2015 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

sprzedaż wraz z dostawą węgla kamiennego orzech, kostka gatunek I do Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Wartości opałowa nie mniejsza niż 28 000 KJ/kg

  1. Termin realizacji zamówienia: od 05.10.2015 r. do 30.04.2016 r.

  2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida

e-mail: spukta@o2.pl

do dnia 30.09.2015 r. godz. 1200

4.Termin otwarcia ofert: 30.09.2015.r. godz.1400

5. Oferta powinna zawierać formularz oferty i certyfikat jakości opału.

6. Oferta powinna być przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.

7. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 – stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.

 

8.. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wartość opałowa nie może być niższa

Nazwa kryterium: waga

Cena: 100%

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek – sekretarz szkoły

Tel. 874257290

 

 

Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

 

 

 

 

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Siedziba wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu/fax

 

Składam ofertę na:

Sukcesywną dostawę węgla kamiennego dla Szkoły Podstawowej w Ukcie.

1. Oferujemy gotowość wykonania zamówienia zgodnie z niżej podanymi cenami jednostkowymi:

Nazwa produktu: węgiel orzech

  1. Cena netto na dzień 29.09.2015 r., za 1 tonę…………………………….

słownie………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

wartość opałowa:

  1. Cena brutto na dzień 29.09.2015 r., za 1 tonę……………………………

słownie………………………………………………………………………

wartość opałowa:

 

Nazwa produktu: węgiel kostka

  1. Cena netto na dzień 29.09.2015 r., za 1 tonę…………………………….

słownie………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

wartość opałowa:

  1. Cena brutto na dzień 29.09.2015 r., za 1 tonę……………………………

słownie………………………………………………………………………

wartość opałowa:

2. Zobowiązuję się do dostawy węgla kamiennego spełniającego warunki w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Potwierdzam sposób realizacji zamówienia do dnia 30.04.2016r.

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 

Dnia………………………

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 paź 2015 07:33
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1596 razy