BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kowalik w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 01.09.2015 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, za łączną cenę 1.223.408,25 złbrutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena i okres gwarancji jakości uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 2 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1.223.408,25 zł : 1.223.408,25 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 100,00 pkt
 
Oferta nr 2 - Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1.223.408,25 zł : 1.830.151,03 zł) x 100 x 95% = 63,51 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(48 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 4,00 pkt
Razem: 67,51 pkt
 
Oferta nr 3 - „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(1.223.408,25 zł : 1.347.966,93 zł) x 100 x 95% = 86,23 pkt
Liczba punków w kryterium (okres gwarancji jakości - 5%):
(60 m-cy : 60 m-cy) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 91,23 pkt
Data powstania: środa, 16 wrz 2015 11:45
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 12:58
Data przejścia do archiwum: środa, 30 wrz 2015 09:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1456 razy