BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

    1.   Opis nieruchomości – teren pod uprawy rolne

 1. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida
 2. Numer działki – 54/2
 3. Numer KW – 13020
 4. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 75.694 m2
 5. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 5400 zł brutto rocznie
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 7. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego  
 8. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
 9. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
 10. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
 11. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r.
Data powstania: piątek, 2 paź 2015 10:28
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 08:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 15:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1284 razy